SUBSTANCJA AKTYWNA :

Tifensulfuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 400g/kg (40%)

Tribenuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 150g/kg
(15 %)

Opis Działania

Herbicyd zawiera dwie substancje aktywne: tifensulfuron metylowy i tribenuron metylowy o działaniu systemicznym. Pobierane są one głównie przez liście, częściowo przez korzenie. W roślinie szybko przemieszczają się wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Pierwszy efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 14-21 dni od zastosowania środka. Pełen efekt zwalczania chwastów widoczny jest po co najmniej 40 dniach. Środek najskuteczniej działa na młode intensywnie rosnące chwasty. Susza lub ulewny deszcz zmniejszają pobieranie środka i obniżają skuteczność jego działania. Środek wykazuje selektywność czynną, tzn. że rośliny chronione posiadają zdolność rozkładu środka do związków nieaktywnych. W zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż, od fazy 3 liści do końca fazy strzelania w źdźbło. Można go stosować na wszystkich glebach, na których uprawia się zboża.

Uprawy

  • Pszenica ozima
  • Pszenżyto ozime

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenżyto ozime

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 g/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 80 – 100 g/ha.

Termin stosowania: Środek stosować wiosną, od fazy 3 liści do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 13-39).

Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chabra bławatka, maku polnego i przytulii czepnej oraz chwastów występujących w dużym nasileniu lub starszej fazie rozwojowej.

Etykieta i Karta Charakterystyki

ETYKIETA  KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.