Wprowadzenie

Rotam CropSciences Limited (zwany dalej Rotam) zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. Niniejsza polityka szczegółowo określa obecne zasady i praktyki, które stosujemy w celu ochrony twoich danych osobowych podczas odwiedzania naszych stron internetowych. Opisuje gromadzone przez nas dane osobowe, cele, dla których wykorzystujemy takie informacje, a także Twoje wybory dotyczące korzystania z nich. Omówiono także kroki, które podejmujemy w celu ochrony danych osobowych, oraz sposoby sprawdzania i poprawiania danych osobowych. Uzyskując dostęp do naszych stron internetowych, wyrażasz zgodę na gromadzenie informacji i stosowanie praktyk opisanych w niniejszej polityce prywatności.

 

Nasz zbiór informacji

Informacje zebrane bezpośrednio od Ciebie. Zasadniczo możesz odwiedzać strony internetowe Rotam bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Na niektórych stronach możemy poprosić Cię o podanie danych osobowych w celu świadczenia usługi lub przeprowadzenia żądanej transakcji. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:

  • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, tytuł, nazwa firmy / organizacji, adres e-mail, numery telefonu i faksu oraz adres fizyczny;
  • informacje o Twojej firmie i stanowisku;
  • twoje preferencje marketingowe e-mail;
  • informacje finansowe (w tym dane karty kredytowej lub konta);
  • informacje, takie jak Twoja narodowość i kraj zamieszkania, które pozwalają nam określić, czy zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli eksportu przysługują Ci informacje na temat niektórych technologii;
  • informacje wykorzystywane w celu dostosowania i ułatwienia korzystania z naszych stron internetowych, w tym dane logowania i informacje techniczne;
  • zapytania i zamówienia dotyczące naszych produktów i usług;
  • informacje, które pomagają nam zidentyfikować produkty i usługi, które najlepiej spełniają Twoje wymagania;
  • informacje o rejestracji wydarzenia; i
  • informacje zwrotne od ciebie na temat naszych stron internetowych oraz ogólnie naszych produktów i usług.

 

Nie musisz podawać żadnej z tych informacji, ale jeśli tego nie zrobisz, możemy nie być w stanie zapewnić Ci żądanej usługi lub zakończyć transakcji.

 

Gromadzimy informacje o Twojej wizycie na naszych stronach, w tym o tym, które strony przeglądasz, liczbie przesłanych bajtów, klikniętych linkach, dostępach do materiałów i innych działaniach podejmowanych na stronach Rotam. W witrynach, które wprowadzasz za pomocą identyfikatora użytkownika, możemy połączyć te informacje z Twoją tożsamością, aby określić Twoje potencjalne zainteresowania naszymi produktami i usługami. Gromadzimy również pewne standardowe informacje, które przeglądarka wysyła do każdej odwiedzanej witryny, takie jak adres IP, typ i możliwości przeglądarki oraz język, system operacyjny, data i godzina uzyskania dostępu do witryny oraz witryna z którego link do naszej strony. Nie łączymy tych informacji z twoją tożsamością.

 

Nasze wykorzystanie informacji

Usługi i transakcje. Używamy twoich danych osobowych do świadczenia usług lub przeprowadzania transakcji, o które prosiłeś, takich jak dostarczanie informacji o produktach Rotam, rejestrowanie zakupionych produktów, przetwarzanie zamówień na produkty, obsługa roszczeń gwarancyjnych, wymiana instrukcji produktów, odpowiadanie na prośby o obsługę klienta, ułatwianie korzystania z naszych stron internetowych, i tak dalej. Aby zapewnić bardziej spójne wrażenia podczas interakcji z Rotam, informacje gromadzone przez nasze strony internetowe mogą być łączone z informacjami, które zbieramy w inny sposób.

 

Ulepszenie strony internetowej

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu ulepszania naszych stron internetowych i powiązanych produktów lub usług Rotam, lub w celu ułatwienia korzystania z naszych stron internetowych, eliminując potrzebę wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji lub dostosowując nasze strony internetowe do twoich indywidualnych preferencji lub zainteresowań.

 

Komunikacja

Za Twoją zgodą możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem naszych stron internetowych w celu informowania Cię o produktach lub usługach dostępnych w Rotam. Podczas gromadzenia informacji, które mogą być wykorzystane do skontaktowania się z Tobą w sprawie naszych produktów i usług, zawsze damy Ci możliwość zrezygnowania z otrzymywania takiej komunikacji. Ponadto każda wysyłana przez nas komunikacja e-mail zawiera link do rezygnacji z subskrypcji, który pozwala zaprzestać dostarczania tego rodzaju komunikacji. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z subskrypcji, usuniemy Cię z odpowiedniej listy w ciągu 10 dni roboczych.

 

Aplikacje o zatrudnienie

W związku z podaniem o pracę lub zapytaniem możesz przekazać nam informacje o sobie, takie jak CV lub życiorys. Możemy wykorzystywać te informacje w całej firmie Rotam oraz jej kontrolowanych spółkach zależnych i stowarzyszonych do celów związanych z zatrudnieniem. Będziemy przechowywać informacje do przyszłego rozpatrzenia, o ile nie zalecisz nam, aby tego nie robić.

 

Nasze wykorzystanie plików cookie i sygnałów nawigacyjnych w sieci Web

Pliki cookie to małe pliki, które strony internetowe zapisują na dysku twardym lub w pamięci przeglądarki. Możemy ich używać do śledzenia liczby odwiedzin witryny, śledzenia liczby odwiedzających witrynę, określenia i analizy korzystania z naszych witryn przez użytkowników (w tym skuteczności reklam internetowych), do przechowywania informacji, które użytkownik podać takie, jak Twoje preferencje i przechowywać informacje techniczne przydatne w interakcjach z naszymi stronami internetowymi. Możemy wykorzystywać sesyjne pliki cookie (pliki cookie, które są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki) do przechowywania Twojego identyfikatora użytkownika, elementów profilu użytkownika, aby ułatwić Ci poruszanie się po naszych stronach internetowych (szczególnie w związku z wyszukiwaniem informacji i składaniem zamówień) oraz inne przydatne informacje w administrowaniu sesją. Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zwykle możesz zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucić pliki cookie lub powiadomić Cię, gdy plik cookie zostanie umieszczony na twoim komputerze. Jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z funkcji witryn Rotam lub innych witryn, które odwiedzasz. Nasze witryny mogą również zawierać obrazy elektroniczne zwane sygnalizatorami internetowymi - czasami nazywane gifami jednopikselowymi - które pozwalają nam policzyć liczbę użytkowników, którzy odwiedzili te strony. Możemy umieszczać sygnały nawigacyjne w promocyjnych wiadomościach e-mail lub biuletynach w celu ustalenia, czy wiadomości zostały otwarte i na podstawie których podjęto działania.

 

Ujawnienie danych osobowych

Z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej, dane osobowe, które przekazujesz Rotam za pośrednictwem naszych stron internetowych, nie będą udostępniane poza Rotam i jego kontrolowanymi spółkami zależnymi i stowarzyszonymi bez Twojej zgody.

Ujawnianie informacji dostawcom usług. Rotam zawiera umowy z innymi firmami na świadczenie usług w naszym imieniu, takich jak hosting stron internetowych, wysyłanie informacji, przetwarzanie transakcji i analizowanie naszych stron internetowych. Dostarczamy tym firmom tylko te elementy danych osobowych, które są im potrzebne do świadczenia tych usług. Firmy te i ich pracownicy nie mogą wykorzystywać tych danych osobowych do żadnych innych celów.

Ujawnienie informacji dystrybutorom. W odpowiedzi na przesłane przez Ciebie żądanie możemy udostępnić Twoje dane osobowe firmom, które dystrybuują nasze produkty. W takich przypadkach zapewniamy tym firmom tylko te elementy danych osobowych, które są potrzebne, aby odpowiedzieć na Twoje żądanie, a tym firmom i ich pracownikom zabrania się wykorzystywania tych danych osobowych do jakichkolwiek innych celów. W niektórych przypadkach możemy poprosić o pozwolenie na udostępnienie twoich informacji dystrybutorom w celach marketingowych innych niż odpowiedź na twoją prośbę. Nie będziemy jednak udostępniać twoich informacji do takich celów marketingowych, chyba że uzyskamy Twoją wyraźną zgodę na to.

Ujawnienie w związku z transakcjami. W związku z niektórymi transakcjami możemy ujawnić niektóre lub wszystkie Twoje dane osobowe instytucjom finansowym, podmiotom rządowym oraz firmom spedycyjnym lub usługom pocztowym zaangażowanym w realizację.

Ujawnianie informacji w związku z przejęciami lub zbyciem. Mogą wystąpić okoliczności, w których ze strategicznych lub innych powodów biznesowych Rotam zdecyduje się sprzedać, kupić, połączyć lub w inny sposób zreorganizować działalność gospodarczą w niektórych krajach. Taka transakcja może obejmować ujawnienie danych osobowych potencjalnym lub faktycznym nabywcom lub otrzymanie ich od sprzedawców. Praktyką Rotam jest poszukiwanie odpowiedniej ochrony informacji w tego rodzaju transakcjach.

Ujawnienie z innych powodów. Możemy ujawnić dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne w celu spełnienia wymogów prawnych lub w ramach toczącego się przed nami procesu prawnego, w celu ochrony i obrony naszych praw lub własności, lub w pilnych okolicznościach w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego każdej osoby.

 

Bezpieczeństwo

Rotam zobowiązuje się do ochrony bezpieczeństwa twoich danych osobowych. Używamy różnych technologii i procedur bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Na przykład przechowujemy dane osobowe, które podajesz w systemach komputerowych z ograniczonym dostępem, które znajdują się w obiektach, do których dostęp jest ograniczony. W przypadku witryn, do których logujesz się, Twoim obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa hasła i nieujawnianie tych informacji innym osobom. Gdy poruszasz się po witrynie, do której się zalogowałeś, lub z jednej strony do drugiej, która korzysta z tego samego mechanizmu logowania, weryfikujemy twoją tożsamość za pomocą zaszyfrowanego pliku cookie umieszczonego na twoim komputerze. Chociaż nie możemy zagwarantować przed utratą, niewłaściwym użyciem, nieuprawnionym ujawnieniem, zmianą danych, staramy się zapobiec takim niefortunnym zdarzeniom.

 

Sprawdzanie twoich danych osobowych

W niektórych przypadkach możesz przeglądać i poprawiać dane osobowe przekazywane za pośrednictwem naszych stron internetowych, przechodząc do strony, na której je podałeś. We wszystkich przypadkach możesz złożyć wniosek o sprawdzenie i poprawienie swoich danych osobowych zebranych za pośrednictwem naszych stron internetowych lub poprosić Rotam o zaprzestanie ich używania, wypełniając formularz kontaktowy. Możemy podjąć kroki w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przed zapewnieniem Ci dostępu do twoich danych osobowych. Możesz pomóc nam w utrzymaniu dokładności twoich informacji, powiadamiając nas o wszelkich zmianach adresu e-mail, numeru telefonu lub adresu e-mail. Żądania poprawienia lub usunięcia danych osobowych podlegają wszelkim obowiązującym prawnym i etycznym raportom lub obowiązkom dotyczącym przechowywania lub przechowywania dokumentów.

 

Zgoda na międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe, które zbieramy na naszych stronach internetowych, mogą być przesyłane do Stanów Zjednoczonych lub dowolnego innego kraju, w którym Rotam lub jego podmioty stowarzyszone, zależne lub agenci utrzymują obiekty. Możemy również przechowywać i przetwarzać tam informacje. Chociaż przepisy prawne chroniące dane osobowe w tych krajach mogą różnić się od przepisów prawa, w których mieszkasz, podejmiemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia ochrony Twojej prywatności. Korzystając z naszych stron internetowych i przekazując nam swoje dane, wyrażasz zgodę na przesyłanie danych poza swój kraj.

Informacje na temat dzieci

Rotam nie gromadzi świadomie informacji od dzieci w wieku poniżej 18 lat i nie kieruje swoich stron internetowych, które zbierają informacje dla dzieci w wieku poniżej 18 lat.

 

Linki do innych stron

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko tej witryny. Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron, takich jak dystrybutorzy Rotam i partnerzy handlowi, organizacje zawodowe i rządowe oraz publikacje. Łączymy się również z zewnętrznymi dostawcami, którzy prowadzą, utrzymują i prowadzą programy szkoleń online. Chociaż staramy się umieszczać linki do stron, które są zgodne z naszymi wysokimi standardami i poszanowaniem prywatności, nie ponosimy odpowiedzialności za treść, bezpieczeństwo ani praktyki prywatności stosowane przez inne strony.

 

Egzekwowanie niniejszej polityki prywatności

Jeśli masz pytania dotyczące tej polityki lub sposobu obchodzenia się z danymi osobowymi, skontaktuj się z nami. Natychmiast zajmiemy się twoją obawą i staramy się osiągnąć satysfakcjonujące rozwiązanie.

 

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Rotam może od czasu do czasu aktualizować niniejszą politykę prywatności. Kiedy to zrobimy, zmienimy datę „ostatniej aktualizacji” na górze i na dole polityki prywatności. Otrzymamy twoją zgodę na wszelkie aktualizacje niniejszej polityki prywatności, które znacznie rozszerzają udostępnianie lub wykorzystanie twoich danych osobowych w sposób nieujawniony w niniejszej polityce prywatności w momencie ich gromadzenia.