SUBSTANCJA AKTYWNA: Mezotrion - związek z grupy trójketonów – 100g/l (9,3%)

Opis Działania

Herbicyd pobierany głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamujący ich wzrost i rozwój. Powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu, Typowym charakterystycznym objawem dla takiego mechanizmu działania widocznym na roślinach zwalczanych jest całkowite ich bielenie. Pierwsze objawy działania środka widoczne są po
5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.

Zabieg wykonać po wschodach chwastów w okresie, gdy mają one rozwinięte 2-6 liści, najlepiej, gdy większość z nich znajduje się w fazie 4 liści.

Uprawy

  • Kukurydza

 

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza uprawiana na ziarno, kukurydza uprawiana na kiszonkę.

Zabieg jednorazowy

Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75-1,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści (BBCH 12 - 18), najlepiej gdy kukurydza ma 4-5 liści (BBCH 14 - 15)

lub

System dawek dzielonych
I zabieg

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-5 liści kukurydzy (BBCH 12-15).

II zabieg

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha

Termin stosowania: środek stosować w fazie 5-8 liści kukurydzy (BBCH 15-18).

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Uwaga: W celu osiągnięcia wysokiej skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej zaleca się stosować maksymalną dawkę środka Daneva 100 SC, tj. 1,5 l/ha oraz wykonanie zabiegu w fazie 2-4 liści chwastu.

Wyższa dawka zalecana jest także w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji.

Etykieta i Karta Charakterystyki

ETYKIETA  KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.