Physio-Chemical Laboratory

Zespół chemików Rotam Research Laboratory przeprowadza liczne testy w celu zbadania własciwości czystych substancji aktywnych oraz gotowych formulacji środków ochrony roślin zgodnie z instrukcjami EEC, OECD, PPPTS and SANCO.

Używamy metod akceptowanych na całym świecie przez takie instytucje jak FAO, WHO, AOAC i CIPAC ściśle stosując się do zasad OECD dotyczacych Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP - Good Laboratory Practice).

Dziedziny specjalizacji:

  • Analiza 5 partii z profilowaniem zanieczyszczeń wspierana rozwojem metody identyfikacji i wykrywania śladów zanieczyszczeń na poziomie ppb (liczba części na miliard) w materiale technicznym i formulacjach środków ochrony roślin oraz wsparcie tej nowej metody przez kompleksową weryfikację

  • Rozwój odpowiedniej metody do wykrywania mikro ilości pestycydów w wodzie (z poziomu liczby części na milion -ppm na liczbę części na miliard - ppb) w celu wsparcia testowania toksyczności na środowisko

  • Przeprowadzanie pełnej serii testów produktów dotyczących stabilności w niskiej, wysokiej i umiarkowanej temperaturze

Oprócz dobrze wykwalifikowanej, kompetentnej,  wyszkolonej i doświadczonej międzynarodowej grupy naukowców zdolnej do przeprowadzenia takich badań i uzyskania wiarygodnych wyników mamy odpowiednia infrastrukturę z  analitycznym, w pełni zautomatyzowanym wyposażeniem pozwalającym na uzyskiwanie precyzyjnych i powtarzalnych wyników. Pracujemy przy użyciu najbardziej zaawansowanych metod analitycznych używając chromatografów takich jak HPLCs wraz z dedektorami PDA, RI, fluorescencyjnymi, CDD and GCs z FID, ECD, TCD, FPD oraz dozownik GC do badania wysoce zmiennych poziomów zanieczyszczeń. Nasz LC and GC połączony ze detektorem  masowym FTIR i spektometrem używamy do identyfikacji struktur na poziomie molekularnym. W naszych laboratoriach  mamy także do dyspozycji duży i zróżnicowany arsenał aparatury  do badania wszystkich właściwości chemicznych i fizycznych.

glp-03a

LABORATORIUM FIZYKO-CHEMICZNE

glp-02b

RRL UŻYWA ZAAWANSOWANEGO SPRZĘTU ABY ZAPEWNIĆ NAJWYŻSZĄ DOKŁADNOŚĆ DANYCH

glp-06

LABORATORIUM WYPOSAŻENIA ANALITYCZNEGO W RRL

glp-04a

ZATRUDNIA PROFESJONALISTÓW DO PROWADZENIA I NADZOROWANIA WSZYSTKICH EXPERYMENTÓW, GROMADZENIA DANYCH PROCESÓW MONITORINGU I ZAPISU INFORMACJI