SUBSTANCJA AKTYWNA: Nikosulfuron 750g/kg (75%)

Opis Działania

Templier® 750 WG jest środkiem chwastobójczym o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój.

Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu.

Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty.

Uprawy

  • Kukurydza

 

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza

Termin stosowania: Zabieg wykonać wiosną, po ruszeniu wegetacji od fazy co najmniej 2 liści właściwych kukurydzy do fazy 8 liści właściwych kukurydzy ( BBCH 12-18) oraz gdy większość chwastów dwuliściennych znajduje się w fazie 2-4 liści, a perz właściwy ma 4 - 6 liści.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 54 g/ha

Etykieta i Karta Charakterystyki

ETYKIETA  KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.