SUBSTANCJA AKTYWNA :

Metsulfuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 250g/kg (25%)

Tribenuron metylu (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 250g/kg (25%)

Opis Działania

Środek wykazuje selektywność czynną - rośliny chronione mają zdolność rozkładania substancji czynnych środka do związków nieaktywnych.

Środek pobierany jest przez liście, jak i przez korzenie. W roślinie szybko się przemieszcza powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się w przeciągu 4 tygodni po aplikacji, ale środek powoduje zahamowanie wzrostu już kilka godzin po zastosowaniu. Wiele gatunków chwastów może także zareagować zmianą zabarwienia.

Środek najskuteczniej działa na młode, intensywnie rosnące chwasty. Susza lub ulewny deszcz zmniejszają pobieranie środka i obniżają skuteczność jego działania.

Natomiast względem rośliny chronionej wykazuje selektywność czynną gdyż mają one zdolność rozkładania substancji czynnych środka do związków nieaktywnych.

Uprawy

  • Pszenica ozima
  • Jęczmień ozimy
  • Pszenżyto ozime
  • Żyto ozime
  • Pszenica jara
  • Jęczmień jary

 

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 16 - 20 g/ha.

Termin stosowania: Środek stosować wiosną od fazy rozwoju 3. liścia do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego, gdy widoczny jest języczek liściowy ostatniego liścia zboża (BBCH 13-39).

Pszenica jara, jęczmień jary

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 16 - 20 g/ha.

Termin stosowania: Środek stosować wiosną od fazy rozwoju 3. liścia do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego, gdy widoczny jest języczek liściowy ostatniego liścia zboża (BBCH 13-39).

Etykieta i Karta Charakterystyki

ETYKIETA  KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.