SUBSTANCJA AKTYWNA: Nikosulfuron 40g/ltr

Opis Działania

Bandera® 040 OD jest herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty.

Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu.

Uprawy

  • Kukurydza

 

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Termin stosowania środka: Zabieg wykonać po wschodach kukurydzy od fazy 4. do końca fazy 9. liścia właściwego (BBCH 14-19), gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w fazie 2-4 liści, natomiast jednoliścienne - od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia.

Etykieta i Karta Charakterystyki

ETYKIETA  KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.