MODEL BIZNESOWY ROTAM


icon1

INWESTYCJE W REJESTRACJE

icon-2

RELACJE PARTNERSKIE

icon-3

BADANIA I ROZWÓJ

icon-4

PRODUKCJA

BADANIA I ROZWÓJ

Dla Rotam nowa generacja badań i rozwoju rozpoczyna się z chwilą gdy substancja aktywna staje się ogólnodostępna; skupiamy nasze badania na wszewchstronnej analizie molekuły pod każdym względem. Wprowadzamy innowacyjne formulacje, kombinacje i opakowania ( patrz Protect Dosage System). Nasze Centrum Rozwoju w Kunshan z pracującymi tam dwustu czterdziestoma naukowcami, dowodzi działem Badań i Rozwoju oraz Działem Wsparcia Technicznego, w oparciu o 6 innych centrów rozwojowych rozsianych po świecie ( Europa, Ameryka Północna, Kolumbia, Brazylia i Argentyna)

RTM_Poland_TurnoverImage_R1-01

INWESTYCJE W REJESTRACJE

Do rejestracji naszych produktów wykorzystujemy własne zasoby i doświadczenie.

DOSKONAŁOŚĆ W PRODUKCJI

Nasze fabryki wyposażone są w najbardziej zaawansowane technologie i działają w zgodzie z zasadami ochrony środowiska. Rotam łączy nowoczesne technologie i udoskonala rozwiązania koncentrując się na potrzebach rolnika.

Production

RELACJE

Nieustannie pracujemy nad budową strategicznych relacji partnerskich z naszymi Klientami tak, aby obie strony mogły odnosić korzyści; Inwestujemy we wzrost, łącząc nowe technologie i wsparcie naszych Klientów.

Nasi Klienci są w sercu wszystkiego co robimy.