LABORATORIUM EKOTOKSYKOLOGII

Laboratorium Ekotoksykologii w Laboratorium Badawczym ROTAM (RRL - Rotam Research Laboratory) ma na celu prowadzenie wysokiej jakości  badań nad chemikaliami a w szczególności środkami ochrony roślin.

Głównym zadaniem tego laboratorium jest badania środków ochrony roślin pod kątem ich toksyczności w stosunku do organizmów niezwalczanych w środowisku wodnym i lądowym w rygorze GLP. Algi, dafnie, rośliny wodne,  ryby słodkowodne są badane w Laboratorium Ekotoksykologii Systemów Wodnych. Jest dostępne wyposażenie do badania  i weryfikacji koncentracji w roztworach wodnych i takie badania są prowadzone rutynowo wraz z analizami chemiczno-fizycznymi w Laboratorium Chemicznym. Organizmy zasiedlające glebę (dżdżownice) oraz organizmy pożyteczne - owady zapylające (pszczoły miodne) są gatunkami badanymi w Laboratorium Ekotoksykologii Systemów Lądowych.

Tego typu badania wstępne nazywane są testami ostrymi (toksyczność ostra) i są niezbedne do celów rejestracji. Wszystkie analizy są sprawdzane i przeprowadzane ściśle wg zasad GLP. Obecnie jest to jedyne certyfikowane GLP Laboratorium Ekotoksykologii w Chinach, którego poziom pozwala na ubieganie się o autoryzację badań nad niezwalczanymi roślinami i stawonogami oraz wpływem na środowisko zgodnie z wymogami rejestracyjnymi.

glp-05

LABORATORIUM EKOTOKSYKOLOGII

ecotox-03

BADANIA NAD UPRAWĄ CZYSTYCH, ZIELONYCH ALG

ecotox-01

OBSERWACJA ZACHOWAŃ DŻDŻOWNIC

ecotox-02

HODOWLA ALG W ŚRODOWISKU KONTROLOWANYM